ภาพการปฏิบัติหน้าที่ 

7 มีนาคม 2566

คำสั่งเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2566

สถิติเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2566

จำนวนครั้งในการเข้าเวรรัก...าการณ์เวลากลางคืน ปี 2563

ปฏิทินเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2566