ໃນວາຮະຂຶ້ນປີສອງພັນສິບຫກ ຂະນ້ອຍກະຂອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ແລະໝູ່ຜູງ ຮວນເທຶງຄອບຄັວ ເຮືອນຊານ 
ຈງພ້ອແຕ່ຄວມສຸກ ໄຫ້ມີສຸກຂະພານ ຫ່າງກາຍແຂງແຮງ ແໝ່ນຫຍາກໄດ້ອັນໄດກະຂໍໄຫ້ໄດ້ຄືອຄຶດເດິ້ 
ສາທຸຂະນືອຍ...
     

คำสั่งเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่เดือนคำสั่งเวรฯเลขที่คำสั่ง
มกราคม Click 602/2562 
กุมภาพันธ์ Click 31/2562 
มีนาคม Click 86/2562 
เมษายน Click 125/2562 
พฤษภาคม Click 127/2562 
มิถุนายน Click 186/2562 
กรกฎาคม Click 241/2562 
สิงหาคม Click 297/2562 
กันยายน Click 389/2562 
ตุลาคม Click 433/2562 
พฤศจิกายน Click 461/2562 
ธันวาคม click 506/2562 
แสดง 12 รายการจากหน้า watch-over จัดเรียงตาม ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »จำนวนครั้งในการเข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางคืน ปี 2562