ໃນວາຮະຂຶ້ນປີສອງພັນຍີ່ສິບເອົດ ຂະນ້ອຍກະຂອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ແລະໝູ່ຜູງ ຮວນເທຶງຄອບຄັວ ເຮືອນຊານ 
ຈງພ້ອແຕ່ຄວມສຸກ ໄຫ້ມີສຸກຂະພານ ຫ່າງກາຍແຂງແຮງ ແໝ່ນຫຍາກໄດ້ອັນໄດກະຂໍໄຫ້ໄດ້ຄືອຄຶດເດິ້ 
ສາທຸຂະນືອຍ...
     

คำสั่งเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2565
ลำดับที่เดือนคำสั่งเวรฯเลขที่คำสั่ง
มกราคม Click 289/2564 
กุมภาพันธ์ Click 27/2565 
มีนาคม Click 71/2565 
เมษายน Click 102/2565 
พฤษภาคม Click 110/2565 
มิถุนายน Click 140/2565 
กรกฎาคม Click 178/2565 
สิงหาคม Click 216/2565 
กันยายน Click 285/2565 
ตุลาคม Click 330/2565 
พฤศจิกายน Click 369/2565 
ธันวาคม click 409/2565  
แสดง 12 รายการจากหน้า watch-over จัดเรียงตาม ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »จำนวนครั้งในการเข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางคืน ปี 2565