ໃນວາຮະຂຶ້ນປີສອງພັນຍີ່ສິບເອົດ ຂະນ້ອຍກະຂອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ແລະໝູ່ຜູງ ຮວນເທຶງຄອບຄັວ ເຮືອນຊານ 
ຈງພ້ອແຕ່ຄວມສຸກ ໄຫ້ມີສຸກຂະພານ ຫ່າງກາຍແຂງແຮງ ແໝ່ນຫຍາກໄດ້ອັນໄດກະຂໍໄຫ້ໄດ້ຄືອຄຶດເດິ້ 
ສາທຸຂະນືອຍ...
     

คำสั่งเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2564
ลำดับที่เดือนคำสั่งเวรฯเลขที่คำสั่ง
มกราคม Click 403/2563 
กุมภาพันธ์ Click 11/2563 
มีนาคม Click 49/2563 
เมษายน Click 114/2564 
พฤษภาคม Click 115/2564 
มิถุนายน Click 140/2564 
กรกฎาคม Click 165/2564 
สิงหาคม Click 175/2564 
กันยายน Click 183/2564 
ตุลาคม Click 205/2564 
พฤศจิกายน Click 218/2564 
ธันวาคม   
แสดง 12 รายการจากหน้า watch-over จัดเรียงตาม ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »จำนวนครั้งในการเข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางคืน ปี 2564