ໃນວາຮະຂຶ້ນປີສອງພັນສິບຫກ ຂະນ້ອຍກະຂອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ແລະໝູ່ຜູງ ຮວນເທຶງຄອບຄັວ ເຮືອນຊານ 
ຈງພ້ອແຕ່ຄວມສຸກ ໄຫ້ມີສຸກຂະພານ ຫ່າງກາຍແຂງແຮງ ແໝ່ນຫຍາກໄດ້ອັນໄດກະຂໍໄຫ້ໄດ້ຄືອຄຶດເດິ້ 
ສາທຸຂະນືອຍ...
     

คำสั่งเวรรักษาการณ์ ปี พ.ศ. 2563
ลำดับที่เดือนคำสั่งเวรฯเลขที่คำสั่ง
มกราคม Click 545/2562 
กุมภาพันธ์ Click 38/2563 
มีนาคม Click 84/2563 
เมษายน Click 106/2563 
พฤษภาคม Click 110/2563 
มิถุนายน Click 118/2563 
กรกฎาคม Click 145/2563 
สิงหาคม Click 179/2563 
กันยายน Click 230/2563 
ตุลาคม   
พฤศจิกายน   
ธันวาคม   
แสดง 12 รายการจากหน้า watch-over จัดเรียงตาม ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »จำนวนครั้งในการเข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางคืน ปี 2563